Statstidende den 30.07.2002
Aktie- og anpartsselskaber - Likvidation og tvangsopløsning

Meddelelsesnr. S26072002-45
Under henvisning til Aktieselskabslovens § 123 eller
Anpartsselskabslovens § 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber
til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i
Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator.

Likvidation
Ifølge generalforsamlingsbeslutning af 24.07.2002 er selskabet trådt i
likvidation. Selskabet har tillige drevet virksomhed under følgende
binavne: FirstMile A/S (FirstMile Systems A/S), FirstMile Technologies
A/S (FirstMile Systems
A/S) og FirstMile Services A/S (FirstMile Systems A/S).

Selskab

FirstMile Systems A/S
CVR-nr. 2621 1069
Hækkevej 8 A
2970 Hørsholm

Likvidator
Advokat Thomas Jacobi
Elvang & Partnere Advokatfirma
Kgs. Nytorv 15
1050 København K

Underskriver
København, den 24.07.2002.

Thomas Jacobi, advokat