Måske lovændring om skat på Aktie Optioner.
Der er gang i spekulationer omkring en ændring af skat på aktieoptioner, læs mere her.
Vil du vide mere om aktieoptioner generalt, så kan du læse mere på: www.optiondirect.dk
Ovenstående site er anbefalet af Ingeniøren, læs artiklen her.

Intel Aktie Optioner.
IDA er pt. i gang med at definere hvordan man skal tackle sagerne mod Intel. I den forbindelse udsender de et nyhedsbrev, med en update på sagen. De seneste nyhedsbreve kan findes herunder:

Nyhedsbrev nr. 11 modtaget 5. april 2002
Nyhedsbrev nr. 10 modtaget 18. marts 2002
Nyhedsbrev nr. 9 modtaget 8. marts 2002
Nyhedsbrev nr. 8 modtaget 20. december 2001.

Omkring PainWebber konto
Læs venligst dette dokument omkring terminering af PaineWebber konto StocksTermed.htm

Intel har også haft besøg af Skattevæsenet, som gerne ville vide noget om vores SPP, læs mere her.

Link til dagskursen på Intel Aktien.
Link til Painewebbber on-line service for (endnu ikke) ExIntel ansatte.

Novo sagen.
Her under er der links og information omkring Novo-sagen, hvor Novo havde nægtet en ansat at udnytte sine aktieoptioner efter at medarbejderen havde sagt op. Novo klart tabte sagen i Sø- og handelsretten, men straks appelerede den til højesteret, hvor den nok vil hænge i 1½ - 2 år.

Der er flere sammenfald mellem den situation Novo medarbejderen befandt sig i og ExIntel ansatte, men også flere forskelle, så det er tvivlsomt hvor meget Novo sagen vil betyde for ExIntel ansatte, selv efter at Højesteret har udtalt sig. IDA har bebudet at man vil rejse sager for de ExIntel Ingeniører, som er medlemmer af IDA og som måtte ønske at føre en sag omkring aktieoptioner.

En kopi af Sø- og Handelsrettens dom er nu tilgængelig, bemærk størrelsen:

Novo Dommen (1.5 Mbyte).

Yderligere har HK altså valgt at sagsøge Intel, læs mere her.
- og nu har IDA og Prosa valgt at gå med, læs mere her.

Ny dom fra Sø- og handels retten (13. februar - 2002)
Atter en gang vinder lønmodtager retten til optioner, læs mere her