Udvidet stikprøvekontrol på SPP indberetning.
(Følgende er modtaget fra Intel, onsdag 5. september 2001)

Til alle der deltager i SPP-programmet:

Vi har netop haft besøg af Told & Skat, Arbejdsgiverkontrollen, og de var
meget interesserede i vores SPP-ordning.

De har modtaget information om SPP-fortjenester i 2000 for alle
IDK-ansatte, og vil nu gennemføre en udvidet stikprøvekontrol, for at
konstatere, om nogen skulle have glemt at selvangive disse avancer.

Såfremt du har glemt at selvangive dette og bliver udtaget i
stikprøvekontrollen, kan du se frem til et brev fra skattemyndighederne
...... du vil bedt om at betale skat af din SPP-fortjeneste samt muligvis
også blive opkrævet en bøde/kontrollovstillæg. Sidstnævnte afhænger delvist
af "dagsformen" hos den lokale ligningsmyndighed.

Du kan vælge selv at rette henvendelse til skattemyndighederne og anmode om
en ændring af den skattepligtige indkomst. Derved sikrer du dig at betale
den rigtige skat og undgår samtidigt yderligere tillæg (bortset fra evt.
renter). Dette skal gøres hutigst muligt for at ændringen registreres inden
sagen genoptages af ligningsmyndighederne.

Kontrollen omfatter alene 2000 - tidligere år er ikke omfattet (endnu).
Fortjenester for 2001 vil blive indberettet på årsoplysningssedlen.